Bert Grotjohann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefascineerd door glas

Bert Grotjohann (1939) is als kunstenaar van veel markten thuis. In zijn imposante carrière heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend met grafisch ontwerpen, tekenen, vrije grafiek, schilderen, en ook en vooral met het werken met glas. Hij volgde zijn grafische opleiding bij het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs en aan de Gerrit Rietveld

Academie en kreeg schilderles van Gerrit van ’t Net, bij wie hij onder meer veel van kleurenleer opstak.

Na een periode van grafisch ontwerpen bij Ahrend belandde hij begin jaren zestig bij Glasatelier Tetterode, waar hij voor het eerst intensief met glas in aanraking kwam. Het was de tijd van de opkomst van de moderne glasverwerkingstechnieken, en al snel was hij verslingerd aan het werken met glas. Naast met glas appliqué (het verlijmen van glas op

een ondergrond), gezandstraald glas en glas-in-lood werkte hij al snel en graag met de glasfusiontechniek.

Daarmee ging hij aan de slag als vrij kunstenaar, gaf hij handenarbeid op technische scholen en lessen grafiek. Jarenlang was hij tevens docent bij een creatief centrum en gaf hij workshops glasfusion.

De grote aantrekkingkracht van fusion vindt Grotjohann in de vele mogelijkheden die de techniek biedt. Je kunt het glas daarmee immers buigen, slumpen (langzaam door een mal laten zakken), zagen, et cetera, en er zelfs complete wanden mee ontwerpen. Ook combinaties met monumentale en schilderkunst zijn mogelijk, waarbij vooral die laatste

techniek typerend is voor zijn werk.

Bij glasfusion werkt Grotjohann vanuit zijn grote arsenaal aan ambachtelijke vaardigheden, zonder daarbij zijn artistieke intuïtie en creativiteit in te perken. Sinds kort maakt hij veel van zijn objecten met glasblazer Richard Price. Grotjohann tekent voor de ontwerpen, waarna ze samen aan de uitvoering voor hun rekening nemen. Het resultaat is

steevast een fraaie mengeling van kleur, vorm en lichtspel, bij uitstek eigenschappen en mogelijkheden van glas.